Sudoměřický zpravodaj 2/2011

Vyšlo 2. číslo Sudoměřického zpravodaje v roce 2011. Na straně 3 naleznete pravidla programu opravy fasád na rok 2011.