Úřední deska
Přerušení dodávky elektrické energie 25. a 26. 9. 2019

25. 9. 2019 od 8:00 do 17:00 Sudoměřice + Černice, Bechyňská Smoleč, Bežerovice + Čermák.
26. 9. 2019 od 8:00 do 16:00 Sudoměřice + Černice, Bechyňská Smoleč.


ÚZSVM Tábor Nedostatečně identifikovaní vlastníci Výzva občanům
23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 19. září 2019 od 10.00 hodin
Zimní svoz popelnic - od 30. 9. 2019 každý týden ve čtvrtek
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Změna a doplnění Lesního zákona - zalesňování
MO ČR - oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2019 29. srpna - 20. září 2019
Letní svoz popelnic - od 29. 4. 2019 lichý týden ve čtvrtek
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka z ustanovení lesního zákona, kůrovec
Rozpočet obce na rok 2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - T. J. Sokol Sudoměřice u Bechyně
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Sudoměřice u Bechyně
Úřední deska - archiv změn