Úřední deska
Jednání Zastupitelstva obce Sudoměřice u Bechyně se koná ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 19:30 hodin
Provoz obecní knihovny od 19. 4. 2021

Obecní knihovna v Sudoměřicích u Bechyně bude od 19. dubna 2021 otevřena v běžné provozní době s omezením počtu čtenářů. V knihovně můžou být nejvýše 3 čtenáři najednou.


Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení

ETE II „Op. 4-8 přestavba křižovatky v Sudoměřicích u Bechyně“


Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začíná 27. března 2021
UZSVM zveřejnění - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k. ú. Bechyňská Smoleč
FÚ - informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021
Rozpočtová změna č. 6/2020
Rozpočet obce na rok 2021
Základní škola Sudoměřice u Bechyně - volné pracovní místo - 1. stupeň ZŠ
Zimní svoz popelnic - od 5. 10. 2020 čtvrtek každý týden
Zveřejnění záměru prodeje - část poz. č. 340/4 v kú. Sudoměřice u B.
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy doplnění a změny lesního zákona „kůrovec“ - změna a doplnění
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy doplnění a změny lesního zákona „kůrovec“
Veřejná vyhláška OOP, kterým se mění a doplňuje OOP z 3. 4. 2019 Kůrovec
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka z ustanovení lesního zákona, kůrovec
Úřední deska - archiv změn