Úřední deska
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - dopravní značky u železničních přejezdů
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení úpravy provozu dopravní značení oprava mostu Planá nad Lužnicí od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022
Rozpočtová změna č. 2/2022
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava mostu v Plané nad Lužnicí 18. 7. 2022 - 8. 6. 2023
Záměr obce darovat Jihočeskému kraji pozemky v Sudoměřicích u Bechyně
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2021
Letní svoz popelnic - od 2. května 2022 čtvrtek sudý týden
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Sudoměřice u Bechyně 2022 - 2025
Rozpočet obce na rok 2022
Eg.d upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin
Záměr prodeje pozemků 9/4 a 10/A kú. Bechyňská Smoleč
Záměr prodeje pozemku 1031/10 díl a) kú. Bechyňská Smoleč
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy doplnění a změny lesního zákona „kůrovec“ - změna a doplnění
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy doplnění a změny lesního zákona „kůrovec“
Veřejná vyhláška OOP, kterým se mění a doplňuje OOP z 3. 4. 2019 Kůrovec
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka z ustanovení lesního zákona, kůrovec
Úřední deska - archiv změn