Úřední deska
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2022
Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Černická obora a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
Letní svoz popelnic - od 1. května 2023 čtvrtek sudý týden
Záměr prodeje části pozemku č. 999 v kú. Bežerovice
UZSVM Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici


Rozpočtová změna č. 6/2022
Rozpočet obce na rok 2023
Rozpočtová změna 5/2022
Zimní svoz popelnic 2022 - od 3. 10. 2022 každý týden ve čtvrtek
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2021
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Sudoměřice u Bechyně 2022 - 2025
Eg.d upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu dřevin
Úřední deska - archiv změn