Vyhlášky a směrnice
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu platná od 24. 8. 2019
Obecně závazná vyhláška - volný pohyb psů v obci
Vyhláška o místních poplatcích
Vyhláška o odpadech od 1. 1. 2016