Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Stanislav Houdek
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Jiří Dušek
Funkce: místostarosta

Pozice: člen rady
Jméno: Ing. Jan Kopáček

Pozice: člen rady
Jméno: Bc. Daniel Rosecký

Pozice: člen rady
Jméno: Bohumil Zeman

Jméno: Norbert Homola
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: František Hruška
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Petr Jelen
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Věra Kubešová
Funkce: členka kontroního výboru

Jméno: Mgr. Andrea Nováková
Funkce: předsedkyně finančního výboru

Jméno: Jaroslav Novotný
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Václav Opatrný
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Bc. Vlastimil Stach
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: MgA. Zuzana Šimonová
Funkce: předsedkyně kontrolního výboru

Jméno: František Zimmel
Funkce: člen finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.