Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce
starosta Stanislav Houdek starosta
místostarosta Jiří Dušek místostarosta
člen rady Ing. Jan Kopáček
člen rady Bc. Daniel Rosecký
člen rady Bohumil Zeman
Norbert Homola člen finančního výboru
František Hruška člen finančního výboru
Petr Jelen člen finančního výboru
Věra Kubešová členka kontroního výboru
Mgr. Andrea Nováková předsedkyně finančního výboru
Jaroslav Novotný člen kontrolního výboru
Václav Opatrný člen kontrolního výboru
Bc. Vlastimil Stach člen kontrolního výboru
MgA. Zuzana Šimonová předsedkyně kontrolního výboru
František Zimmel člen finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.