Úvod

Obec zrealizovala projekt „Vybavení kulturního domu a klubovny“ podpořený z Programu rozvoje venkova.


Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice u Bechyně č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Odpady 2023
Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 zůstávají beze změny.
Splatnost poplatku je do konce měsíce dubna 2023.
K úhradě bankovním převodem použijte stejný variabilní symbol, který Vám byl přidělen při registraci do systému, v hotovosti lze zaplatit v kanceláři obecního úřadu v Sudoměřicích.

 

Elektronický formulář registrace po vyplnění odešlete na adresu: uctarna@sudomerice.cz

Formulář v PDF vytisněte, vyplňte a doručte osobně nebo poštou na Obecní úřad Sudoměřice u Bechyně č. 105, 391 72  Sudoměřice u Bechyně.

V případě jakýchkoliv dotazů vojete na tel. č.: 381 211 132

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pokyn-pro-nakladani-s-odpady-v-obcu-sudomerice-u-bechyne.pdf 180.1 Kb
registrace-k-poplatku-nemovitost-web.-ii.docx 301.1 Kb
registrace-k-poplatku-obyvatele-pdf.475041024.pdf 394 Kb
registrace-k-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-nemovitost-web-ii.pdf 390.7 Kb
registracek-poplatku-obyvatele-web658595490.docx 300.4 Kb
vyhlaska-odpady-od-2022-opr..pdf 322.9 Kb

Obec Sudoměřice u Bechyně ukončila projekt „Oprava komunikací - Bežerovice“ Tento projekt je realizován s podporou „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.“

 

Obec v současnosti dokončila projekt NOVÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ - 2. ETAPA JAZYKOVÁ UČEBNA,
projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013037

 

Obec v současnosti realizuje projekt NOVÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ, projekt je spolufinancovám Evropskou unií.
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010343 

 

 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-nove-ucebny-skola-sudomerice-2.-etapa.pdf 74.7 Kb
plakat-nove-ucebny-skola-sudomerice.pdf 74.9 Kb