Aktivity 2018

Aktivity v roce 2018

Co chystáme:

31.12. - Již tradiční společná oslava Silvestra začne večeří a bude pokračovat i dlouho po půlnočním ohňostroji

12.1.2019 - Výroční členská schůze SDH Bežerovice

Co již proběhlo:

- 28.1. jsme měli brigádu na odstranění vánoční výzdoby

 

- 17.2. jsme opět vyrazili na bowling do Čenkova

 

 

- 10.3. jsme na Parlamentu oslavili MDŽ. Pro naše ženy jsme připravili gurmánskou večeři a zejména ochutnávku více, nebo méně exotických koktejlů spojenou s naučnou přednáškou se sexuální tématikou (připravil a předvedl bratr zdravotník)

 

 

- 16.-18.3. byl zorganizován sběr železného šrotu a 17.3. také úklid v našem odkladišti materiálu

 

 

 

 

- brigáda na odstranění přerostlé vegetace okolo cest

- 30. 4. stavění májky a pálení čarodějnic s ohňostrojem

 

 

 

 

- květen - zahájení tradice společných večeří na parlamentu, které pokračují několikrát do měsíce

- 12.5. uhodil blesk do stromu u vlakové zastávky

 

 

- 31. 5. rozlučka se sladkou svobodou, aneb veselka bude

 

 

 

 

 

- 17. 6. jsme provedli nácvik se stříkačkou a útoku na terče. Zúčastnili se br. Benedikt, Daňha Jos. a Daňha M., Egri, Hapatyka, Herold J. ml., Pavlíček J. ml., Pavlíčková Ver., Sladký, Špaček

 

 

 

- 23. 6. Bežerovické přístavní slavnosti - za účasti mnoha zájemců proběhlo slavnostní odpoledne, jehož hlavním cílem bylo zrekonstruovat, proč byl zničen vesmírný modul dne 18. ledna 2018 a najít v přístavu něco, co do něj tento den žblunklo. To se podařilo pomocí vynorky a za účasti vojenských pyrotechniků. Akci pak jistil i vrtulník záchranné služby a letadlo. Navíc proběhla řada soutěží, kterých se účastnili přítomní hosté. Pan Founě připravil pro děti hry, které se setkaly s velkým ohlasem. Na závěr byla ohňová šou, živá kapela a veliký ohňostroj. Poděkování za zdařenou akci patří všem, kteří se na ni aktivně podíleli, především pak br. Benediktovi, Egrimu a Roseckému. Více v samostatném článku;

- 7. 7. se někteří z nás zúčastnili oslavy výročí založení sboru v obci Křída a to s historickou stříkačkou a v dobových uniformách. Naším úkolem bylo uhašení papírového domku. Zúčastnili se br. Benedikt, Daňha J., Egri, Herold J.ml., Herold O., Kopáček, Kovač, Špaček, Urban;