2019

Dění v knihovně v roce 2019

Jak jsme četli v roce 2019

V tomto roce navštěvovalo knihovnu 99, z nichž bylo čí do 15ti let.
Za účelem vypůjčení knih uskutečnili celkem 724 návštěv, z toho bylo 191 návštěvníků do 15ti let.
Vypůjčili si celkem 1165 knih, 864 periodik, 24 zvukových CD a 16 společenských her.
Stav knihovních jednotek na konci roku činí 3494, z toho naučné literatury pro dospělé 581, beletrie pro dospělé 1912, naučné pro  ládež 135, beletrie pro mládež 857, společenských her 9.
Z periodik jsme odebírali tyto tituly : Svět na dlani, Epocha, Reflex, Koktejl, Květy, 21. století, Náš útulný byt, Rozmarýna, Zahrádkář, Zdraví, Dekor, Téma.
Od září 2019 je možné si zapůjčit společenské hry.

Nejpilnější čtenář v roce 2019

Nejpilnější čtenářkou v kategorii do 15ti let se stala Natálie Pajchlová, která přečetla 28 knih.
Z dopělých čtenářů se stala nejpilněší paní Marie Jankovičová, která přečetla 81 knih.
Za svoji píli budou odměněny knihou.
 

Čtenářská soutěž "Hledáme skřítky"

Soutěž bude probíhat od listopadu do března.
Skřítkové budou ukryti v knížkách. kdo skřítka při čtení doma najde, přinese ho do knihovny a najde skřítků nejvíce, se stane vítězem.
 

Týden knihoven

V tomto týdnu (od 30 září do 6. října) navštíví knihovnu děti z mateřské školy a školní družiny. Novým čtenářům zpestřím využítí volného času, seznámím s nabídkou
knihovny.
Zároveň probíhá Týden s Wikipedíí, kdy byly vyzvány všechny knihovny, aby do Wikipedie České republiky přidaly do článku o obci informaci o knihovně. I naše knihovna se zapojila.

 

Podzimní výtvarná dílna.

Dílna pro děti a rodiče se uskuteční ve středu 2. října během odpoledne, kdy je knihovna otevřená. Budeme skládat podzimní barevné listy.

 

Jarní výtvarná dílna

Ve středu 10. dubna se uskuteční výtvarná dílna pro rodiče a děti. Budeme vyrábět ovečku.
Materiál bude připraven v knihovně.
Přijít můžete kdykoliv během otevírací doby knihovny.

 

Výzva pro všechny přátele dětí a knih

14. únor je Mezinárodním dnem darování knihy.
Lidé po celém světe již osmým rokem darují dětské knihy a snaží se tak rozvíjet vztah dětí k četbě.
Můžete darovat knihu někomu ze svých přátel, dětem ve svém okolí, dětské nemocnici, charitativní orgnizaci, dětskému domovu nebo jiinému dětskému zařízení.
Můžete knihu odnést například do čekárny dětského lékaře.
Darujme z lásky knihu.

 

Vyhlášení nejpilnějšího čtenáře za loňský rok

Nejpilnějším čtenářem v roce 2018 v kategorii do 15 let se stal David Šonka, který přečetl celkem 39 knih.
V kategorii dospělí zvítězila paní Marie Jankovičová, která přečetla 105 knih.
Za svoji píli budou odměněni knihou.
Oběma čtenářům gratuluji.