Aktivity 2015

Bežerovice brána do vesmíru 2015

Akce se vydařila přesně podle plánu. Většinu času schovávaly husté mraky přípravy startu před cizími špionážními satelity. Z důvodu občasného vysvitnutí slunce musel být program několikrát přerušen, ale naplněn. V úvodu nastoupili bežerovičtí hasiči spolu se zúčastněnými sudoměřickými a náš velitel přednesl úvodní projev. Po něm br. Egri, který byl opět jako loni moderátorem, seznámil všechny s programem. A pak následovaly jedna akce za druhou – např. pro děti přišel kouzelník, dále seznámení s lunochodem a soutěžní jízda v něm, soutěžení ve stříkání historickou stříkačkou na cíl, chůze po laně přes náš „přístav“, jízda na záchranném ostrůvku, projížďky na lodi, ukázka modelů lodí a letadel, vzduchovková střelnice atd. V průběhu programu byla pro děti uskutečněna hra – hledání pokladu, o kterou se postaral pan Ing. Founě. Celá akce však vyvrcholila přeletem dvou armádních gripenů nad Bežerovicemi a následně proběhly přípravy k odpálení rakety. Br. Rosecký všechny uvedl do problému svým projevem, br. Egri akci zmoderoval, následovala zdravice „francouzské“ zástupkyně ESA, kterouž zdravici do maďarštiny překládal. Pak bylo bežerovickými „rolníky“ přivezeno a z valníku vyloženo jádrové palivo k naší raketě. Přijela i kosmonautka a celá řada přítomných se s ní fotila. Následně z řídícího střediska letů br. Benedikt odpálil raketu k Měsíci. Kdo to neviděl, neuvěří. Na zemi zůstal jen první stupeň rakety, který, z úsporných důvodů a dle našeho vynálezu, do vesmíru nemusí. V observatoři bylo možné sledovat pohyb lunochodu a kosmonautky na Měsíci. O překvapení se nám postarali sudoměřičtí hasiči, když nás přijeli pozdravit se svojí raketkou na zásahovém vozidle. Nakonec byla volná zábava, opékaly se klobásy a hlavně pěkně vykrmené prase. Tekutiny tekly proudem a o občerstvení se postaraly i dámy, které připravily a přinesly napečené dobroty. Prodávali jsme i další naše akcie.  Dík všem, kdo akci připravili a také těm, kteří se zúčastnili a podpořili nás. Fotky z akce najdete zde: http://bezerovice.rajce.net/Bezerovice_brana_do_vesmiru. Video z pobytu našeho agronauta na Měsíci zde: https://youtu.be/XHLIts2gFLA


Aktivity SDH Bežerovice v roce 2015

- dne 17.1. se uskutečnila první brigáda na odstranění náletových dřevin a křoví okolo cesty k vlakové zastávce. Zúčastnilo se 11 hasičů. Další brigády dne 24.1. se zúčastnilo také 11 osob, dne 7.2. se zúčastnilo 10 osob, 14.2. pracovalo 9 osob, 21.2. bylo odstranění dřevin od cesty ukončeno, brigády se zúčastnilo 10 osob. 28.2. pak následovalo řezání přivezeného dřeva na špalíky a jejich rovnání okolo stěn parlamentu. Zúčastnilo se postupně 11 osob. Také bylo současně prováděno čistění žlábků okolo silnice na návsi. Dřevo bylo dořezáno dne 21. března a srovnáno kolem zdí za účasti 4 členů;

- při čistění náletů okolo cesty odpracoval br. Benedikt 5 hodin, Daňha 17 h., Egri 14 h., Herold J. ml. 20 h., Herold O. 11 h., Hruška Jos. 15 h., Hruška Jar. 11 h., Hruška P. 2 h., Kopáček 14 h., Kubeš 7 h., Murdych 3 h., Pavlíček J. st. 6 h., Pavlíček J. ml. 8 h., Riedl 22 h., Rosecký 3 h., Špaček 7 h., Urban 2 h., Vad 5 h.; kromě toho se zúčastnili brigád i nečlenové sboru a ti odpracovali dalších 13 hodin; Celkem bylo odpracováno 185 hodin;

- další hodiny byly odpracovány při rozřezávání a úklidu dřeva, ale i při jiných drobných pracech;

- br. Hruška Jos. a Benedikt vymysleli a již částečně uskutečnili vytápění pod pergolou;

- výbor sboru projednal možnosti oslavy MDŽ; bylo rozhodnuto o tom, že oslava proběhne dne 7.3.2015 v Čenkově (bowling a posezení s občerstvením); vyhotovení a roznesení pozvánek všem ženám zabezpečil br. Kopáček; Tato akce se také dne 7.3. uskutečnila a to i za finanční podpory obce Sudoměřice u B. Všichni přítomní měli možnost si zahrát po dobu dvou hodin bowling a pak následovalo občerstvení v restauraci Pastouška v Čenkově u Malšic, kde byla všem ženám předána květina. Zúčastnilo se tam celkem 31 osob včetně 3 dětí. Dalších 5 hasičů připravilo večerní posezení v Bežerovicích. Akce proběhla úspěšně a videozáznam je možné si prohlédnout na parlamentu;

- dne 14. března se uskutečnila členská schůze SDH Bežerovice, na které byl projednáván plán činnosti na rok 2015  a byli přijati do našich řad dva noví členové, pan Jindřich Kovač a pan Josef Stoulil. Tímto dnem má sbor celkem 22 členů.
Bylo naplánováno, že dne 18. dubna uspořádáme sportovní odpoledne pro občany obce v bowlingu v Čenkově u Malšic. Na toto odpoledne jsou zváni všichni občané. Dále dne 20. června 2015 se uskuteční zábavné odpoledne s názvem „Vzhůru ke hvězdám“.
Další akce hasičů a akce pro občany budou upřesňovány.

- 20. 3. - Představenstvo společnosti České přístavy a loděnice n.n.s. svolalo řádnou valnou hromadu v Bežerovickém Parlamentu. Program řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
  2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.
  3. Kulturní vložka „Z Bežerovic ku hvězdám“.
  4. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 6 mld. Kč upsáním nových akcií.
  5. Závěr.

Pro ctěné dámy a pány akcionáře bylo tekuté občerstvení zajištěno.

- 18. 4. - se dle plánu uskutečnilo sportovní odpoledne pro všechny občany obce a to formou bowlingu v Čenkově u Malšic. Účast byla velká.

- 30. 4. - jsme provedli již tradiční stavění májky na návsi a pálení čarodějnic kousek za obcí. Pak následovalo sousedské posezení s občerstvením v naší klubovně.

- 2. 6. proběhlo u nás hodnocení soutěže o vesnici roku, do které se přihlásila obec Sudoměřice u Bechyně. Pečlivě jsme se připravovali a při této příležitosti se někteří z nás zúčastnili ukázky čerpání vody z naší historické stříkačky v historických uniformách. Na našem "přístavišti" byla k projížďkám připravena i plachetnice, známá z loňského otevírání bežerovického přístavu.

- Dále jsme pod vedením velitele sboru pořádali několik porad k uspořádání zábavného odpoledne pro děti a dospělé, které se uskutečnilo 20. června s názvem „Bežerovice – brána do vesmíru“. Na přípravě této akce se vystřídala většina členů sboru, nejvíce však br. Egri, Benedikt a Rosecký, kteří připravovali náplň programu a projevy, ale především zhotovili raketu, lunární modul, observatoř a celé řídící středisko potřebné pro odpálení rakety k Měsíci. Br. Egri navíc zabezpečil vybavení kosmonauta i kosmonautku a záchranný člun i potřebnou pyrotechniku.

- 29. srpna se náš sbor zúčastnil akce, kterou uspořádal SDH Sudoměřice u Bechyně. Během odpoledne zde probíhala soutěž mladých a starších hasičů v požárním útoku na cíl. Také příslušníci našeho sboru nastoupili s nasazením všech sil do soutěže, ve které zdárně obstáli. Právě tady jsme všichni nastoupili v našich nových tričkách. Občerstvení i s opékáním prasátka zajistili sudoměřičtí hasiči. Strávili jsme zde příjemné odpoledne (a někteří i večer).

- 5. září 2015. SDH Bežerovice uspořádalo pro všechny občany obce již druhý,  jednodenní  autobusový výlet, jehož cílem byla návštěva Stezky korunami stromů u Lipna nad Vltavou.
Předtím jsme ještě navštívili hrad Rožmberk nad Vltavou. V Rožmberku jsme byli i na společném obědě. Zúčastnili se kromě občanů Bežerovic i někteří občané ze Sudoměřic i Smolče. Tak nás byl plný autobus a ještě další zájemci museli být odmítnuti.
    Po příjezdu na místo jsme vyjeli lanovkou na Kramolín a z lanovky byl nádherný výhled na lipenské jezero a jeho okolí. V celém okolí právě probíhaly různé

 

ukázkové záchranné akce Policie ČR, hasičů a horské služby a tak jsme neplánovaně měli možnost zhlédnout i některé zajímavé akce. Se zájmem jsme se všichni vydali po stezce do korun stromů a na její rozhlednu. Někteří si ještě cestu komplikovali překonáváním různých překážek. I přes poměrně větrné počasí, strávili jsme zde příjemné odpoledne. Zpět k našemu autobusu jsme se opět vrátili lanovkou a pak jsme odjeli domů.
    Zájezd byl velmi dobře připraven a naplánován, na čemž má především zásluhu velitel sboru br. Josef Daňha, který akci předem zajišťoval. Již teď přemýšlíme o náplni výletu v příštím roce.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 27. září se uskutečnila Svatováclavská mše, na které se občerstvením hostů podílel náš sbor.

- 22. října odpoledne se zúčastnili br. Benedikt, Hruška Jar., Hruška Pavel, Egri, Rosecký, Špaček a br. Daňha na vrakovišti br. Kovače ukázky techniky na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Techniku zásahu si osvojovali bechyňští hasiči za účasti záchranné služby.

- 24. října odpoledne jsme uspořádali pro obec bowling, na který jsme odjeli společně vlakem opět do osvědčeného Čenkova u Malšic. Po návratu bylo připraveno v naší klubovně občerstvení.

- 7. listopadu se br. Daňha, Egri, Herold J., Herold O., Hruška Jos., Kopáček, Pavlíček J. ml., Riedl, Rosecký a Špaček zúčastnili sbírání kamene pro družstvo Rosa. Brigáda se uskutečnila v době od 9ti do 14 hod. Během brigády bylo připraveno občerstvení.

- 14. listopadu odpoledne jsme uspořádali podívanou, tzv. výlov rybníku na návsi, zalovili si za pomoci sítě, ale vylovené rybky jsme vrátili zpět do vody. Br. Hruška Pavel ale zabezpečil přivezení jiných ryb (70 pstruhů a 10 kaprů), které jsme pak připravili jako pochoutku pro sebe i návštěvníky akce. Na akci se podílela většina našich příslušníků i několik jejich manželek.

- 28. listopadu jsme na návsi postavili vánoční stromek, který nám věnovala pí Vondroušková. Porazili jsme ho před jejím domem, přinesli a ozdobili jsme ho vánočními světýlky. Současně jsme světýlky ozdobili štít a pergolu u naší klubovny. Nejvíce se podíleli br. Benedikt, Daňha, Egri, Herold J. ml., Hruška Jar., Josef, Kopáček, Kubeš, Pavlíček J. ml., Riedl, Špaček a Vad.
Současně byly přivezeny a rozřezány vyřazené železné nosníky z el. sloupů.

- 20. prosince se uskutečnilo již tradiční Vánoční zpívání u naší kapličky na návsi s pohoštěním.