Aktivity 2013

Aktivity v roce 2013


- 15.3. proběhlo odstranění padlého stromu – 2 hasiči s pilou;

- 30.4. stavění májky na návsi a pálení „čarodějnic“ za vsí;

- 2.6. část obce Hůrka odříznutá – projely jen terenní vozy – ráno zacpané roury „v lípě“ po vydatných deštích – pro odstranění nestačily vlastní síly, byl povolán p. Jelen s bagrem; účastnilo se 10 hasičů;
V 8.30 h. nahlášena pohotovost – údajně zatopeny 2 sklepy na parcelách u Kamenného dvora; provedena údržba stříkačky; ta byla po velkém úsilí strojníka dána do pohotovosti;
V 18.00 h. – na Hutích do půli mostu voda, nebezpečí odplavení; p. Hamrle odstěhován, některé níže položené domy ohroženy;

- 30.6. v obci organizován sběr železného šrotu za účelem získání finančních prostředků pro sbor;

- 9.7. – byla přivezena z Tábora nová starší stříkačka a večer přezkoušena; současně zjištěny některé závady především na těsnění a hadicích;

 

- 10.7. stříkačka znovu přezkoušena, ale opět se objevily další odstranitelné závady; nutné další opravy;

- 12.7. stříkačka byla dána do provozu a je funkční; byla upravena skříň PS-8, do které bude instalována pro přepravu;

- 20.7. – stříkačka definitivně přezkoušena a přepravena k Lužnici, kde proběhla provozní zkouška a zapojeny dva proudy, stříkáno na louku u řeky; opět se projevila závada na trubce chlazení, která musela být později opravena;

- 29.7. v 18 hod. se nad obcí prohnalo tornádo s kroupami i nad 2-3 cm, závěje z krup, škody na autech a střechách, sklenících apod., polámané stromy; na letišti v KÚ Hodonice rozmetány těžké motorky na ploše; polámané hřbitovní pomníky.

- obecní akce, oprava střechy kapličky na návsi, kdy se následně někteří členové sboru podíleli na likvidaci starých latí a trámků (vytahání hřebíků, rozřezání a úklid ke krbu), dále na rozebírání lešení, sekání trávy, vyvážení spadaného listí a trávy den před poutí;

- 14. září 2013 se uskutečnila valná hromada, na které byl zvolen novým velitelem sboru za zemřelého br. Spáčila br. Josef Daňha ml., zástupcem br. Jiří Herold ml., jednatelem br. Bohuslav Špaček, a zdravotníkem br. Robert Egri.

- příprava poutě a Svatováclavské Mše na den 29.9. spočívající v úklidu kapličky a v jejím okolí, zabezpečení občerstvení a následného sousedského posezení v místnosti hasičské klubovny; vše proběhlo za aktivní účasti téměř všech příslušníků sboru v pořádku a ke spokojenosti všech;

- na základě dohody na valné hromadě se uskutečnily dvě brigády členů SDH na likvidaci nežádoucího porostu okolo cesty vedoucí z obce k rybníku Železný. První brigáda byla dne 5. října v době od 14.oo do cca 17.oo hodin a zúčastnilo se jí celkem 11 příslušníků sboru a dva mladí kluci; hasiči používali vlastní pily a křovinořez a od Heroldů byly dány dva traktory s přívěsem; z této akce bylo přivezeno dřevo pro používání v krbu u hasičské klubovny.
Druhá brigáda, při které se pokračovalo dále po cestě k Železnému byla dne 9. listopadu v době od 13.oo do cca 16.oo hod. Předtím ještě byly pokáceny a uklizeny stromy u železniční zastávky, jejichž větve překážely v provozu po komunikaci. Této brigády se zúčastnilo 8 členů SDH a opět dva mladí. Také zde byla použita vlastní technika členů sboru.
Za obětavou práci na těchto akcích je třeba všem zúčastněným poděkovat. Cesta byla vyčištěna téměř až k rybníku. Větve byly složeny na celkem čtyři hromady a silnější větve a kmeny odvezeny;

- některými členy sboru byla připravena stříkačka a materiál na zimu doplněním nemrznoucí směsí a PHM i úklidem zbrojnice;

- dne 8. listopadu jsme se rozloučili s bývalým velitelem sboru br. Jaroslavem Spáčilem, který byl členem SDH Bežerovice po uplynulých 20 roků a který zemřel 3.11. ; za všechny se s ním rozloučil smutečním projevem br. Josef Daňha a u jeho rakve při smutečním aktu stáli br. Kubeš a Pavlíček; ostatní členové sboru se zúčastnili dle možností;

- 3. listopadu pomáhali bratři Heroldovi při obecní akci, kdy se prováděla rýha okolo rybníčku na návsi pro odvedení prosakující vody;

- během listopadu i prosince se členové sboru podíleli na řezání, štípání a úklidu dřeva získaného při akci „cesta k Železnému“ (bratři Heroldovi, Kopáček, Špaček a další); dne 8.12. se pak uskutečnila brigáda na úklid rozštípaného dřeva; zúčastnilo se celkem 10 hasičů; dřevo bylo srovnáno u zadní stěny budovy;

- byl přivezen a ozdoben vánoční stromek na návsi (br. Kopáček, Kubeš, Špaček);

- dne 7. 12. se zúčastnil velitel sboru Josef Daňha a Jiří Herold ml. výroční valné hromady SDH Sudoměřice u Bechyně;

- dne 8.12. byla provedena schůzka k přípravě valné hromady za účasti velitele, starosty a jednatele sboru;

- 14. prosince 2013 se uskutečnila valná hromada za přítomnosti 13ti členů, starosty obce p. St. Houdka a br. Zemana a Krátkého z SDH Sudoměřice u B. V diskuzi se řešily otázky ohledně zamezení vjezdu větších vozidel na opravenou cestu z obce směrem k železniční zastávce, možnosti osvětlení této cesty v době příjezdu a odjezdu vlaku na tlačítka, dále objednání vycházkových uniforem zájemcům, projednána možnost exkurze na elektrárnu Temelín s prohlídkou hasičské techniky a úvaha o zpracování internetových stránek našeho sboru.

- 22.12. se v 16 hod. konalo u kapličky tradiční vánoční zpívání. organizace se ujala p. Spáčilová.