Hádanky I

Hádanky

 

1.Stojí strom,na tom stromě 12 větví, na každé větvi 4 hnízda a v každém hnízdě 7 vajíček.

 

2. Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a ani sáně, přece nikdy neustane.

 

3. Jeden kmen drží na dvou ratolestech deset větviček.

 

4. Ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech nohách.

 

5. 12 šťastných, 30 silných, 50 moudrých, 100 nemoudrých.

 

6. Ve dne na poli bývá, v noci pod kolnou líhá.

 

7. Tělo nemám a přece mi srdce bije.

 

8. Pěkně domek vylíčený, nemá oken, nemá dveří.

 

9. Sedí pán na blátě v zeleném kabátě.

 

10. Znám jeden domeček bez okéneček. Chce-li hospodář z něho ven, musí stěnu prolomit.

 

11. Naše panenka čistá, má sukýnek tři sta. A když jde do kopečka, ještě se jí kůže blejská.

 

12. Žádné nohy, čtyři rohy, vrty sem, vrty tam, z místa přece nikam.

 

13. Mužíček shrbený běhá po poli, nepůjde domů, až ho oholí.

 

14. Ráno je zelené, v poledne bílé, navečer červené.

 

15. Běží krejčí přes dolíček, na hřbetě má jehelníček.

 

16. Jedno běží, druhé leží a třetí se dívá, hlavou nad tím kývá.

 

17. Na vodě se točí, nic se neomočí.

 

18. Jde to vodou, nešplouchá to, jde to lesem, nešustí to.

 

19. Němého tichý polapil, němý má penízky, rád by se vyplatil.

 

20. Černé zvíře vidím v díře. U hlavy růžky, v rukou má nůžky, hladký má kabátek a chodí nazpátek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. rok, měsíce, týdny, dny 2. čas, 3. tělo, paže, prsty 4. nemluvně, dospělý, stařec

5. lidská léta 6. pluh 7. zvon 8. kraslice 9. žába 10. vajíčko a kuře 11. slepice

12. dveře 13. srp 14. strom:listy,květy, ovoce 15. ježek 16. voda, břeh, rákosí

17. vítr 18. slunce 19. ryba a rybář 20. rak