O nás

Osada Bežerovice

Trocha historie

Osada Bežerovice je malebnou, malou vesničkou, která leží necelé 2 km severozápadně od Sudoměřic u Bechyně, mimo hlavní silnici vedoucí do Bechyně. Od roku 1962 je součástí obce Sudoměřic u Bechyně, když do této doby byla samostatnou obcí. Osadu samotnou tvoří bývalé statky a chalupy postavené do mírně svažité čtvercové návsi, v dolní části s rybníčkem a uprostřed, mezi lipami schovanou, kapličkou z roku 1907.

Katastr obce je však rozlehlý, má 937 ha, a rozkládá se v nadmořské výšce 390 až 420 m nad mořem. Ke vsi náleží i samoty jako Sádky, Fialka, hájovna, Chrobkov, Staré nádraží u Bechyně, Hlídárna, Kamenný Dvůr, Radostná a několik domů v Zářečí u Bechyně. V současné době zde žije přibližně stovka obyvatel.

K dopravě do Bežerovic lze využít elektrickou dráhu z Tábora do Bechyně, kterou v roce 1903 založil František Křižík. Zastávka Bežerovice je zhruba 800 m od osady. Je zde však také možnost autobusové dopravy, kdy ale autobus zpravidla nezajíždí do obce, ale zastávka je na hlavní silnici mezi Sudoměřicemi a Bechyní. Ta je vzdálena od obce 1 km. Je odtud přímé spojení autobusem z Prahy přes Bechyni a dále do Č. Budějovic a nebo z Tábora do Bechyně a zpět. V roce 1926 byla obec elektrifikována.

O minulosti obce by se dalo vyčíst z kronik mnohem a mnohem více. Pro nás je však důležité, že v roce 1911 si místní občané založili Hasičský spolek, zakoupili si stříkačku a následně na návsi postavili zbrojnici. Zároveň bylo zakoupeno pomocné nářadí a hasičská výzbroj pro 20 členů, včetně stříkačky vše za 2200,- korun. Zakládajícími členy sboru byli: František Haškovec - starosta sboru (nar. 1872), Antonín Hruška - velitel (1880), Josef Marek - podvelitel (1863), Josef Hruška - jednatel (1874), Tomáš Hruška - cvičitel (1879), Jan Losos - cvičitel (1883), Jan Honza - pokladník (1879), František Blažek - revizor (1881), Vojtěch Drtina - lékárník (1863), Jan Pokorný - hornista (1867), Josef Losos - stříkačník (1878), členové - Josef Honza (1874), František Honza (1875), Antonín Motl (1864), Matěj Aleksa (1869), Jan Kos (1864), Jan Jedlička (1889), František Suchan (1896), Jan Koliha (1861), Tomáš Suchan (1878). Činnost sboru byla narušena první i druhou světovou válkou.

Sbor měl první a těžkou zkoušku v roce 1919, 6. července, kdy se po poledni strhla bouře a blesk zapálil dřevěnou stodolu a kolnu usedlosti čp. 2. Píše se, že sbor při ní znamenitě obstál, ovšem i za pomoci velkého lijáku a výhodného větru, který vál plameny od ostatních obytných budov a stájí. O dalších požárech kronika hovoří v roce 1924, pak až v r. 1947.
V novější historii vznikl velký požár pole (asi 60 ha) a lesa (asi 5 ha) v blízkosti obce, od vázacího stroje na slámu, 7. července 2008, kdy se hašení zúčastnil náš sbor, sbor sudoměřický, táborský, bechyňský, vltavotýnský, hodonický a březnický, ale i občané obce.

Hasičský sbor byl zpravidla nejaktivnější součástí obce a tak je tomu i dosud. Především o nedávné minulosti a současné činnosti chceme návštěvníky našich internetových stránek postupně informovat.

Sbor oslavil v roce 2011 100leté výročí od svého založení a od té doby bychom chtěli s informacemi začít.
V tomto roce měl sbor 16 členů ve složení: Ing. Jan Kopáček - starosta sboru, Jaroslav Spáčil - velitel, Václav Matějka - jednatel, Josef Pavlíček - strojník, Josef Hruška - pokladník, Vladimír Murdych st. - revizor a dále členové Jiří Herold st., Jiří Herold ml., Ondřej Herold, Josef Daňha st., Josef Daňha ml., Jaroslav Hruška, Vladimír Murdych ml., Otto Urban, Jaroslav Škoda, Miloš Kubeš.

V průběhu dalších let až do současnosti došlo k obměně a doplnění sboru. V roce 2012 zemřel br. Josef Daňha st., v roce 2013 zemřel br. Spáčil a Škoda a ze sboru odešel br. Matějka. Následně se nově přihlásili a byli přijati za členy SDH  Robert Egri (čp. 13), Pavel Hruška (čp. 3), Bohuslav Špaček (čp. 22), Daniel Rosecký (čp. 26), Miroslav Vad (čp. 18), Vladimír Benedikt (čp. 58) a Josef Pavlíček ml. (čp. 19).
14. září 2013 byl na valné hromadě zvolen novým velitelem sboru za zemřelého br. Spáčila br. Josef Daňha ml., zástupcem br. Jiří Herold ml., jednatelem br. Bohuslav Špaček, a zdravotníkem br. Robert Egri.

Další valná hromada se uskutečnila 14. prosince 2013 za přítomnosti 13ti členů, starosty obce p. St. Houdka a br. Zemana a Krátkého z SDH Sudoměřice u B. V diskuzi se řešily otázky ohledně zamezení vjezdu větších vozidel na opravenou cestu z obce směrem k železniční zastávce, možnosti osvětlení této cesty v době příjezdu a odjezdu vlaku na tlačítka, dále objednání vycházkových uniforem zájemcům, projednána možnost exkurze na elektrárnu Temelín s prohlídkou hasičské techniky a úvaha o zpracování internetových stránek našeho sboru. Bylo připomenuto, že dne 22.12. se uskuteční vánoční zpívání s pohoštěním. Tato akce pak úspěšně proběhla.
Sbor má v této době 19 členů.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

V místní knihovně je možné zapůjčit fotoknihu, kde jsou fotografie domů na bežerovickém katastru a lidí v nich žijících nebo je vlastnících. Fotoknihu zpracoval br. Špaček.