Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 01.10.2022 - 01.10.2026 / Složení zastupitelstva: 20.10.2022 - 01.10.2026

Členové zastupitelstva

Volební období: 01.10.2022 - 01.10.2026
Složení platné v období: 20.10.2022 - 01.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Stanislav Houdek
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Bc. Daniel Rosecký
Funkce: místostarosta

Pozice: člen rady
Jméno: Jiří Dušek

Pozice: člen rady
Jméno: Petr Jelen

Pozice: člen rady
Jméno: Bohumil Zeman

Jméno: Jiří Buneš
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Norbert Homola
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: František Hruška
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Iveta Kazdová
Funkce: členka finančního výboru

Jméno: Marta Kopečková
Funkce: členka finančního výboru

Jméno: Věra Kubešová
Funkce: členka kontroního výboru

Jméno: Stanislav Kutička
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Mgr. Andrea Nováková
Funkce: předsedkyně finančního výboru

Jméno: Václav Opatrný
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: MgA. Zuzana Šimonová
Funkce: předsedkyně kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.