Zaměstnanci

Personální obsazení

  funkce pracovní činnost

Stanislav Houdek

obec@sudomerice.cz

724 180 824

381 211 132

starosta

zastupuje obec

řídí chod obce a obecního úřadu

Petra Stachová

uctarna@sudomerice.cz

381 211 132

účetní

účetní agenda

vybírání poplatků

oěřování podpisů a kopií

mzdy

 

Eva Dušková

duskova@sudomerice.cz

381 211 132

referentka

spisová agenda

evidence obyvatel

ověřování podpisů a kopií

Czech POINT

Lenka Marešová

knihovna@sudomerice.cz

606 035 379

knihovnice

péče o knihovní fond

půjčování knih a časopisů