Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Provozní doba:      Každá první sobota v měsíci od 1000 do 1200 hodin.
Správce dvora:     Bohumil Zeman tel.: 605 188 521
Uložení odpadu mimo provozní dobu je možné pouze po dohodě se správcem dvora.
Do sběrného dvora mohou fyzické osoby, které se v obci zdržují, odložit následující druhy odpadu:
Bezplatně:
        Kovový odpad
        Starý papír - svázaný v balících po 10kg tříděný na:   novinový papír
                                                                                papír lepenka
                                                                                papír barevný (časopisy)
                                                                                papír směs
       Automobilové akumulároty
Domovní odpad velkých rozměrů (nevejde se do popelnice) např.: koberec, matrace, umyvadlo...
Vytříděné nebezpečné složky domovního odpadu např.: staré barvy, zářivky, monočlánky...
  
Podnikatelé mohou služeb dvora odpadového hospodářství využívat pouze po uzavření písemné smlouvy s obcí v rozsahu, který bude ve smlouvě stanoven.
Uložení odpadu mimo sběrný dvůr, např před vrata, bude posuzováno jako přestupek a případná sankce může dosáhnout částky 10.000 Kč.