Aktivity 2014

Aktivity SDH Bežerovice v roce 2014

- počátkem ledna nám došla zpráva, že vypukl požár v Bežerovicích č.p. 14 (Vondrouškovi); po prověření ale bylo zjištěno, že zde požár není; dodatečně bylo zjištěno, že se jednalo o požár v oblasti zahrádkářské kolonie u Bechyně. Náš sbor se hašení nezúčastnil;

 - dne 18. ledna se někteří příslušníci sboru účastnili bowlingu  v Bechyni. Závodili jsme mezi sebou po dobu dvou hodin na dvou drahách. Zúčastnili se br. Daňha, Herold J.ml., Špaček, Hruška Josef, Egri, Vad, Rosecký, Benedikt;

- 8. února se sešlo část hasičů na mimořádné brigádě k dokončení vyčistění okolí cesty k rybníku Železný od náletových dřevin. Zúčastnili se br. Heroldovi s traktorem, valníkem, křoviňákem a pilou, br. Kopáček, Daňha, Kubeš s pilami a br. Hruška Josef a Špaček. V dalších dnech pak obec zabezpečila srovnání cesty a navezení suti po celé délce;

- 15. února jsme se sešli opět na bowlingu v Bechyni. Účast byla tentokrát velká, když se zúčastnilo celkem 13 závodících. Byli to br. Kopáček, Daňha, Špaček, Hruška Josef, Herold Jiří ml., Herold Ondra, Murdych, Pavlíček Josef st. a mladší, Kubeš, Vad, Rosecký a zatím jako host Benedikt;

- 8. března uspořádali br. Kubeš, Vad a Egri setkání žen z obce u příležitosti MDŽ. Postarali se za vydatného přispění obce o květiny, občerstvení a organizaci akce. Zúčastnilo se 15 žen.

- 15. března jsme se sešli na brigádu za účelem úklidu na návsi, hrabání spadlých větviček, listí a ořezání přerostlé vegetace. Současně bylo všechno odvezeno na hromadu pro čarodějnice. Zúčastnili se hasiči br. Kopáček s pilou, Daňha, Špaček, Heroldovi s traktorem a vlekem a křovinořezem, Egri, Hruška Jos., Hruška Jar., Rosecký, Vad, Benedikt dále se zúčastnili Fouňovi, p. Vadová, Netíková, Kubešová, Spáčilová, Špačková a Jan Riedl s terou;

-ve dnech 15. až 16. dubna provedli br. Heroldové a Hruška Josef opravu trubky chlazení stříkačky;

- dne 25. dubna jsme se sešli na soutěžním bowlingu se sudoměřickými hasiči v Bechyni. Účast byla i tentokrát velká, když se zúčastnilo celkem 13 závodících. Byli to br. Kopáček, Daňha, Špaček, Hruška Josef, Herold Jiří ml.,  Murdych, Pavlíček Josef st. a mladší, Vad, Rosecký, Hruška Pavel, Egri a Benedikt. V souboji jsme dosáhli vynikajících výsledků, když sudoměřičtí dosáhli 3425 bodů a my 4040 bodů. Vyhráli jsme tak rozdílem 615 bodů.

 

 

 

 

 

 

 

- 30. dubna jsme postavili i za pomoci některých dalších občanů obce májku a následně ve večerních hodinách jsme zorganizovali pálení čarodějnic s opékáním špekáčků a posezení u klubovny.

- dne 9. května v podvečer uspořádal sbor v hasičské klubovně besedu s obecním kronikářem panem Fr. Stachem. Ten nám sdělil spoustu zajímavostí o Bežerovicích a jednotlivých rodech podle popisných čísel. Besedy se zúčastnili občané téměř ze všech domů.

- na 11. května jsme zajistili exkurzi na jaderné elektrárně Temelín. Z našeho sboru se zúčastnilo celkem 14 hasičů a 3 další zájemci. Dále byli k exkurzi přizváni příslušníci SDH Sudoměřice s dalšími zájemci. Celkem se zúčastnilo 32 osob. Seznámili jsme se s rozmístěním jednotlivých objektů, s činností elektrárny a jejími funkčními celky, navštívili strojovnu elektrárny, prohlédli jsme si vystavené názorné pomůcky v informačním centru. Kromě toho jsme viděli hasičskou techniku, kterou mají k dispozici profesionální hasiči v JE Temelín. Exkurze byla zajímavá a odcházeli jsme se spoustou nových poznatků.

- v průběhu května se především výbor sboru zabýval přípravou zábavného odpoledne pro děti i dospělé, které by se konalo 21. června. Přípravný výbor akce sestavil náplň na celé odpoledne.

- br. Rosecký a Špaček sestavili náplň internetových stránek našeho sboru a tyto stránky byly spuštěny jako součást stránek obce Sudoměřice u Bechyně. Dále mají na starost jejich aktualizaci.

- 6. června byla za účasti br. Daňhy, Kopáčka, Herolda J., Josefů Pavlíčků a Špačka prověřena stříkačka po provedené opravě. Nezjistili jsme provozní závady a dík za to patří Heroldovi O., Heroldovi J. st. a Hruškovi Jos. Můžeme se bez obav pustit do proškolení všech hasičů v obsluze stříkačky.

- v další dny jsme se zabývali přípravou zábavného odpoledne pro děti i dospělé na téma „Otevření mezinárodního přístavu Bežerovice“ . 20.6. jsme přivezli lavice se stoly a postavili stany, vyvezli a usadili za pomoci jeřábu na vodu loď, připravili k činnosti naši historickou stříkačku a byla hotová i výstava loutek. 21.6. dopoledne jsme dotáhli některé další drobnosti, informační tabule, jednotlivá občerstvovací a soutěžní pracoviště a hlavně se brzy ráno začalo opékat prase, které bylo již týden naložené v láku. Dík za přípravu akce patří všem, kteří se aktivně na ni podíleli a hlavně ji vymysleli.

- 21.6. ve 14 hod. vypuklo slavnostní otevření „Mezinárodního přístavu Bežerovice“. Slavnostní projevy přednesli br. Kopáček jako starosta, br. kapitán a mořeplavec Rosecký a velitel sboru br. Daňha. Následovalo odhalení pamětní desky na břehu nádrže připomínající tento akt. Pak po celé odpoledne následovalo soutěžení pečlivě připravené a řízené především br. Egrim (střelba ze vzduchovky, řezání polen pilou břichatkou, přetahování lanem) dále byla soutěž v zasažení terčů proudem vody z historické stříkačky, ale hlavně br. Rosecký prováděl pro zájemce okružní plavbu na své lodi, ale i na menších lodičkách. Na těch se pak tři plavci vykoupali. Přišel k nám i kouzelník. Dobře byla navštívena výstavka loutek. Ke spokojenosti všech bylo připraveno občerstvení přítomných. Pečené prase bylo právě tak velké, aby uspokojilo každého zájemce o jeho masíčko. Dík patří i ženám za donesené pečivo, zákusky a chuťovky. Na akci se podílela většina členů SDH Bežerovice i některé jejich manželky, s cisternou pak přijeli hasiči Sudoměřic. Je třeba konstatovat, že se nám otevření přístavu opravdu zdařilo. Za pomoc a podporu děkujeme firmám: Agra Březnice, a.s., Auta Bechyně, Reklamní ateliér Soběslav a Rosa Sudoměřice, spol. s.r.o. Fotografie z akce najdete zde: http://bezerovice.rajce.net/

- výbor  SDH rozhodl o zpracování fotoknihy, kde by byly fotografie bežerovických domů na katastru a případně osob v nich žijících nebo je vlastnících. Zpracováním byl pověřen br. Špaček. Fotokniha byla zpracována a je k prohlédnutí na „parlamentu“. Je možné i její zapůjčení v místní knihovně.