Zajímavosti

Zajímavosti


Železná kráva k záduší sudoměřickému
Bylo břemeno trvalé a obtížné. Byla to zapůjčená kráva hospodáři, který byl stižen neštěstím, od faráře za roční nájem. Ten však bylo nutné platit i po úhynu dobytčete. Toto břemeno známé od 15. století zmizelo až při výkupu roboty. Na našem okrese se objevovalo pouze u fary v Sudoměřicích.

Bechyňské koule
Místní geologická zvláštnost. Krevelové útvary kulovitého tvaru, uvnitř s dutinou naplněnou jemným žlutým pískem. Jsou pravděpodobně vulkanického původu. Nálezy dříve běžné po orbě a po dešti jsou dnes již vzácností. Jsou známé nálezy od velikosti ptačího vejce až po velikost hlávky zelí.

Nejstarší pamětníci
Není to nikdo jiný než kostel, který jsme již jmenovali, a stará sehnutá lípa u č. p. 1. Podle znalců se jedná o strom starý přibližně 450 - 500 let. Je to tedy pamětnice předbělohorské doby a její vyprávění by bylo jistě zajímavé.

Farářov
Je dnes již neznámý název horní části Sudoměřic za kostelem a školou, která byla před 400 lety povinna robotou sudoměřickým farářům. Název byl běžně veden i ve vrchnostenských zápisech, neb jak je psáno „milostivě povolili ve Farářově jeden hostinec s výčepem piva“.

Zaniklá ves Černičky
Ves Černičky stávala v 15. století na místě dnešních Černic. Byla to malá obec s tvrzí vladyků z Černic. Ti zastávali na zámku v Bechyni různé služby. Často bývali purkrabími. Tvrz zanikla a zpustla v průběhu 16. století a ves po založení Černické obory. Někteří usedlíci byli přestěhováni a od některých byly usedlosti vykoupeny. V místech těch pak byly postaveny správní budovy pro polesí Černice a v roce 1793 postavila zde knížata z Paarů lovecký zámeček. Lidmi byl nazýván „Hvězda“ pro svůj půdorys trojcípé hvězdice. Veškeré stavby byly po znárodnění převedeny na státní lesy, které se však o opravy mnoho nestaraly, a tak stavby chátraly. Zámeček pak zakoupila Stavební fakulta ČVUT Praha a opravila jej do původní podoby. Využívá ho pro rekreaci a jako školící středisko. Budovy lesní správy přešly v restituci na společnost APS Bechyně, která je opravila a zrestaurovala. V rozsáhlých parcích okolo zámečku bylo vybudováno golfové hřiště.

Náš rodák K. H. Hilar
Režisér národního divadla Karel Hugo Hilar ( vlastním jménem Karel Bakule ) se narodil v naší obci dne 5. 11. 1885 v domě č. p. 62 v bývalém hostinci dodnes nazývaném Na Bakulně. Slavný rodák má na rodném domě pamětní desku. Ke stému výročí narození význačného rodáka byl dne 5. 11. 1985 uspořádán vzpomínkový večer s divadelním vystoupením.