Usnesení ZO

Usnesení Zastupitelstva obce Sudoměřice u Bechyně ze dne 13. 12. 2019

Program: 1) Zahájení; 2) Zápis; 3) Hospodaření obce za leden až listopad 2019; 4) Rozpočtová změna č. 6/2019; 5) Rozpočet obce na rok 2020; 6) Podání žádosti o dotaci z POV; 7) Odměny neuvolněným členům ZO; 8) Škola žádost - použití rezervního fondu; 9) Prodeje pozemků 693/40 a 668/4 v Sudoměřicích u Bechyně; 10) Záměry prodeje pozemků v kú. Sudoměřice u Bechyně; 11) Obecně závazné vyhlášky z pobytu a ze psů; 12) Dodatky ke smlouvám s Rumpoldem; 13) Smlouva na dodávku plynu; 14) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací; 15) Dohoda o provedení práce se členem ZO; 16) Inventurní komise; 17) Žádsot o příspěvek od Mysliveckých trubačů Tábor; 18) Projekt Pošta partner; 19) Z činnosti rady obce; 20) Různé, diskuze, závěr.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
13.12.2019.pdf 456.5 Kb