Usnesení ZO

Usnesení Zastupitelstva obce Sudoměřice u Bechyně ze dne 14. 12. 2017

Program: 1.) Zahájení; 2.) Zápis; 3.) Hospodaření obce; 4.) Rozpočtová změna č. 4/2017; 5.) Rozpočet obce na rok 2018; 6.) Rada školy - volba zástupců obce; 7.) Prodeje pozemků; 8.) Zájemnce o převod pošty; 9.) MAP v ORP Tábor - strategický dokument; 10.) Dodatek ke smlouvě Rumpold; 11.) Dodatek ke smlouvě Colas CZ; 12.) Dodatek ke smlouvě VSB; 13.) Různé, diskuze, závěr.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zo-14.-12.-2017web-verze.pdf 106 Kb