OS Tatrmani

O NÁS

Náš název –TATRMANI- vychází z názvu dětského loutkářského souboru, kterým jsme dříve také byli. Ještě dříve ale, na počátku osmdesátých let, tedy ještě dávno před ustanovující schůzí, ze které občanské sdružení Tatrmani vzniklo, jsme byli, po všech koutech republiky roztroušení nadšenci, kteří kolem sebe shromažďovali skupinky dětí, aby s nimi pracovali prostředky dramatické hry. S dětmi jsme se scházeli nejen ve školním roce, ale i o prázdninách na letních táborech, které jsme sami pro ně organizovali.

V té době jsme hráli i divadlo: Zdá se, že některé naše inscenace byly tak dobré až vzbuzovali pozornost teatrologů i na národních divadelních přehlídkách. Se svým divadlem jsme byli několikráte pozváni i do ciziny. Tak nás viděli diváci ve Španělsku, Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Rusku a dokonce i na Slovensku.

Oficielně bylo občanské sdružení Tatrmani

se sídlem v Sudoměřicích u Bechyně, zaregistrováno 27.2.1991.

Od té doby se naše činnost, díky podpoře rodné obce, MK ČR, Nadace Open Society Fund, Nadace rozvoje občanské společnosti PHARE, Jihočeského kraje a mnohých jiných, kvantitativně i kvalitativně mnohonásobně zvětšila a rozšířila.

Přesto naše aktivity svou podstatou stále (tak jako u her s dětmi) vychází ze základních lidských vztahů, ze hry a z komunikace. Stále pracujeme se základním materiálem, kterým je na příklad hlína, dřevo, papír, provaz, kámen, barvy.

Protože jsou naše akce otevřené všem, lze na nich, vedle odborníků a laiků, vidět i - o tvůrčí činnost se pokoušející malé děti. Tato setkávání několika generací všechny vzájemně obohacují a naplňují.

Prvními našimi oficielními schůzkami byly tak zvané Tatrmanské hromádky. Z nich se velmi rychle vyvinuly hromádky výtvarné. Jejich výsledky každoročně

(a celoročně) zkrášlují a zpříjemňují chodby Kulturního domu v Bechyni, který s Tatrmany na mnohých akcí spolupracuje.

My, Tatrmani, máme jedno velké štěstí. Jsme v přímém telepatickém kontaktu s žijícím géniem Mistrem Z.W.Fixlym - profesorem, doktorem, kandidátem věd, umělcem, vědcem, politikem, , politologem, polírem, grafikem, grafologem, grafikonem, grafomanem, nenápadným megalomanem, přítelem brazilských indiánů z amazonského povodí a našíím... Mistr Fixly například podle grafikonu Českých drah z roku 1933 vypočítal přesné uložení keltského magického předmětu. Po jeho odborném vyzvednutí pak předmět vydal své tajemství - tak zvaný keltský spodní déšť. Již příští rok Mistr ze stejného pramene (grafikonu Českých drah z roku 1933) vypočetl střed Zeměplochy. K potvrzení svých výpočtu nám Mistr do Sudoměřic u Bechyně poslal z amazonských pralesů vzácné amazonské kmeny na tristojan i závěsný megamagický amulet, který svým roztočením po zavěšení na správném místě jeho výpočty potvrdil.

Mistr Z:W Fixly poctil Sudoměřice u Bechyně i svými uměleckými díly. Výstava z Mistrova tak zvaného dřevěného období ohromila mnohé odborníky a na čas učinila Sudoměřickou náves Mekou umělců celého světa.

Z dalších realizací Mistrových geniálních výpotků v areále sudoměřické návsi si dovolím připomenout jen konstrukci jeho slavného přístroje na přímou transformaci růstové energie stromů na energii světelnou, zvukovou a pohybovou.

Nicméně my, Tatrmani nežijeme pouze z telepatického kontaktu Mistra.

Pořádáme výstavy, ve kterých přibližujeme i těm, kteří si s námi nehrají výsledky našeho hraní. Dalo by se říci, že lákáme i ostatní, aby si s námi, nebo, chtějí-li i sami občas zkusili hrát.

Někdy si (poněkud nevázaně) hrajeme i na ctnostných náměstí ctnostných měst. Určovali jsme stáří zádlažby náměstí v Českém Krumlově, s architekty z Prahy jsme se zamýšleli nad náměstím v Bechyni, na náměstí v Praze jsme se zbavovali čtyřiceti mobilních telefonů... Někdo hru pochopil a hrál si s námi.

Dalo by se ale říci, že (vedle divadla) nám nejvíce učarovala keramika. Hlína, oheň a jejich společné možnosti.